กลุ่มเกษตรภัณฑ์

ผู้นำด้านการให้บริการสำหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร Feed Farm Food Turnkey Innovation แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกว่า 50 ปี เรายังคงขยายขีดความสามารถในการให้บริการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียกว่า 9 บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ครอบคลุม 5 ประเทศหลัก ได้แก่ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า และกัมพูชา เพื่อรองรับการเติบโต เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการให้บริการแด่ลูกค้าในเขตประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด